E-učenje in praktični tečaji iz mehatronike in alternativnih tehnologij v industriji

Leonardo da Vinci, Mreža zainteresiranih strani, November 2010 - Oktober 2012

 

E-PRAGMATIC mrežo sestavlja trinajst partnerjev in trije pridruženi partnerji iz sedmih evropskih držav. V mreži so zastopane tako izobraževalne ustanove, zbornice, podjetja in večja združenja podjetij. Glavni cilj mreže je posodobitev oziroma uvedba strokovnega izobraževanja zaposlenih odraslih na področju mehatronike in sorodnih tehničnih ved tako, da se bodo posodobile vsebine in metode internega izobraževanja industrijskih partnerjev. Najnovejše znanje in učne metode bodo na ta način prenešene neposredno iz izobraževalnih ustanov v industrijsko okolje.

  Mehatronika, kot interdisciplinarna veda, je še zmeraj dokaj nova in le malo strokovnjakov iz industrije ima na tem področju tudi formalno izobrazbo. Toda večina strokovnjakov iz elektro-mehanske industrije se na svoji poklicni poti sreča s problemi, ki so po svoji naravi interdisciplinarni, mehatronski problemi. V okviru E-PRAGMATIC mreže bodo pripravljeni učni tečaji, ki bodo podajali prav v takšnih primerih potrebna praktična znanja iz mehatronike. Dodatno bodo podana tudi znanja iz področja naprednih in alternativnih tehnologij, ki bodo v bližnji prihodnosti vse bolj pomembna.

  Pripravljeni sodobni učni tečaji bodo popolnoma prilagojeni učenju na daljavo. Omogočali bodo tudi dostop do oddaljenih eksperimentov in delovnih postaj, namenjenih pridobivanju praktičnih znanj in spretnosti pri delu z industrijsko opremo. V okviru projekta se bo Aprila - Junija 2012 izvedlo brezplačno pilotsko izobraževanje, kjer si bodo lahko udeleženci sestavili svoj učni program iz nabora vsaj 18 različnih modulov. Vsaj pet modulov se bo izvajalo v slovenščini, vsi ostali pa bodo na voljo tudi v angleščini.

  Del mreže bo mednarodna E-PRAGMATIC skupnost strokovnjakov, ki bo zajemala sodelovanje med vsemi člani mreže. V njenem okviru bodo na voljo predstavitveni prostori vseh sodelujočih, kjer bo tudi možnosti vzpostavitve novih poslovnih stikov. V okvirih tematskih forumov se bodo odvijale splošne razprave in razprave o E-PRAGMATIC učnih vsebinah in tečajih. Prav tako bodo zagotovljene povezave do že obstoječih spletnih vsebin in forumov partnerjev.

E-PRAGMATIC mreža sodeluje v STECET projektu (Znanost in tehnologija – Evropsko sodelovanje v izobraževanju, 2012). Preberite več tukaj.

E-PRAGMATIC mreža je odprta za sodelovanje s podjetji, izobraževalnimi inštitucijami ter drugimi mrežami in projekti. Vabimo vas, da se nam pridružite!


 

Latest news rss

Java EE and mobile APP developer

There is no translation for this language!
E-PRAGMATIC network member is searching for Java EE and mobile APP developer for further development of platform CEyeClon used for realization of some E-PRAGMATIC remote experiments. Please find more information in an attachment.

E-PRAGMATIC, report on executed activities

There is no translation for this language!

 Report on E-PRAGMATIC activities available.